יום ד', יז’ בשבט תשע”ט
דף הבית מרחב כיתתי גלריה חדר מורים יצירת קשר

7:55 צלצול ראשון 8:00 צלצול שני 8:50 – 8:00 שעור ראשון 9:40 – 8:50 שעור שני 10:00 – 9:40 הפסקת אוכל בכיתות 10:20– 10:00 הפסקה 11:05– 10:20 שעור שלישי 11:50 – 11:05 שעור רביעי 12:05 – 11:50 הפסקה 12:50– 12:05 שעור חמישי 13:35 – 12:50 שעור שישי