יום ד', יז’ בשבט תשע”ט
דף הבית מרחב כיתתי גלריה חדר מורים יצירת קשר

בית – ספר "איתמר" ע"ש איתמר בן אבי רח' מבצע משה 39 ראשון - לציון לכבוד הורי ביה"ס "איתמר" הנדון : נוהל בית ספרי – כניסה למוסדות חינוך על פי הוראת קב"ט הרשות, להלן רענון הנחיות בטחון לכניסה למוסד החינוכי – בי"ס איתמר : א. מאבטח לא יאפשר כניסה של אדם שאינו תלמיד או איש סגל של בית הספר ללא אישור מהנהלת בית הספר. ב. האישור יינתן מראש להורה/אורח ועליו להציגו למאבטח לצורך כניסה לבית הספר, לחלופין מידי בוקר יימסר למאבטח דף עם פירוט שמות הורים שהוזמנו לפגישה או אורחים אחרים והמאבטח יאשר כניסה על סמך רשימה זו. ג. חובה על המאבטח לבדוק את תכולתו של התיק למרות שהמבקר קיבל אישור להיכנס. ד. חל איסור על המאבטח לקבל ו/או למסור חבילה כל שהיא לתלמיד בתוך בית הספר. ה. בדיקת תיק תלמיד שנראה כחשוד בעיני המאבטח תבוצע אך ורק בנוכחות איש הוראה מתוך סגל בית הספר, בלבד. ו. במקרים חריגים כגון: (ילד חולה) תינתן כניסה ע"פ אישור טלפוני של מזכירות ביה"ס למאבטח. באחריות מזכירות ביה"ס להעביר אישור למאבטח לאחר מכן. ב ב ר כ ת שנת לימודים פוריה ושקטה סביר ליבנה מנהלת ביה"ס העתק : סאסי רפאל – מנהל אגף מוסדות חינוך וציבור